4. setkání kanylačních týmů

PICC day 2023


Vážení kolegové,

děkujeme vám všem, že jste do Plzně dorazili a umožnili nám tak uspořádat PICC day. Těšíme se na další setkání!

Jakub a Adéla

Přednášky z PICC day 2023

Společnost pro porty a permanentní katétry ČLS JEP a význam PICC day
Charvát J. (FN Motol)   

Cévní vstupy ve FN Plzeň – Kam jsme se posunuli za poslední rok?
Kletečka J., Kulová M., Rozumová V., Zatloukal J. (FN Plzeň)

Působení, radosti i starosti PICC teamu v Mladé Boleslavi
Hrubá M., Musilová P., Nováková M., Cangárová J, Polák M. (Klaudiánova nemocnice Mladá Boleslav)

Cévní tým FN Brno
Kličková H., Mikušová V. (FN Brno)

Portfolio výkonů PICC týmu FN Olomouc
Troubil M., Douglas M. (FN Olomouc)

Objednávací systém Kanylačního centra Nemocnice AGEL Nový Jičín – úskalí, překvapení, paradoxy
Kociánová I., Drdová K., Maňásek V. (Nemocnice AGEL Nový Jičín)

Náš největší problém. Víte, co potřebujete, pane doktore?
Lisová K., Pavelková K., Šimková P., Komorousová T. (FN Motol)

Je naše indikace vždy správná?
Kubešová J. (VFN)

Dezinfekce v péči o cévní vstupy: Jak je známe a neznáme?
Constantine I., Michalíková M. (FN Ostrava)

Alogenní transplantace krvetvorných buněk prostřednictvím PICC – zkušenosti jednoho centra
Šlehofer P., Marxová M., Šrámek J. (FN Plzeň)

Cévní vstup pro domácí parenterální nutrici – doporučení vs. praxe
Česák V., Kovářová K. (FN Plzeň)

PICC u novorozence
Dostalíková V. (FN Olomouc)

Kanylace centrálních žilních vstupů u dětských pacientů ve FN Plzeň
Šašek L. (FN Plzeň)

Žilní trombóza horní končetiny – kazuistiky
Štěrbáková G. (FN Plzeň)

Postup u nemožnosti aspirovat z PICC – soubor pacientů Kanylačního centra Nemocnice AGEL Nový Jičín
Maňásek V., Kociánová I., Drdová K., Filáková I., Olosová L. (Nemocnice AGEL Nový Jičín)

Péče o pacienta s MARSI – kazuistiky
Trollerová A., Hrudková L., Fryčová L., Vlasáková A. (FN Plzeň)

Jak často a proč je třeba skiaskopie dnes při zavádění PICC?
Pavelková K., Šimková P., Komorousová T., Lisová K. (FN Motol)

Záznam streamu z kongresu PICC day 2023

Kontakt

MUDr. Jakub Kletečka, Ph.D.
kleteckaj@fnplzen.cz